Securitatea datelor cu caracter personal

Politica de confidentialitate

 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ,S.C MOBIL COM 95 SRL se obliga sa administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră voluntar si sa nu le transmita catre terti. Scopul prelucrarii este: comert electronic 

 
Prin transmiterea voluntară a oricăror date personale prin intermediul site-ului, utilizatorii îşi exprimă acordul ca datele lor să fie prelucrate de către S.C.MOBIL COM.95 SRL, inregistrata in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 14997 .
Dorim sa-i informam pe clienti ca toate comenzile sunt inregistrate si pastrate in baza noastra de date. Ele sunt folosite doar pentru pentru informare asupra comenzilor,pentru furnizarea de bunuri, pentru facturarea si livrarea produselor comandate, fiind transmise doar serviciilor de curierat in momentul livrarii.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pt a va contacta, informa, confirma, factura si livra produsele solicitate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a va contacta, informa, factura si livra produsele solicitate.
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt
comunicate altor destinatari. Informatiile personale pot fi prezentate sau sterse, la cerere, prin e-mail sau posta.

 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces,  de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
 
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. MOBIL COM 95 SRL
 
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.