Termeni si conditii

 termeni si conditii

Web site-ul www.opshop.ro este operat şi administrat de SC MOBIL COM 95 SRL. Adresa poştală a firmei este: Str. Viitoului, nr.155, Sector 2,Bucuresti Tel: 021/2108356 

CONDIŢII DE UTILIZARE
Folosirea, incluzând vizitarea şi cumpărarea produselor de pe site-ul
www.opshop.ro , implică acceptarea termenilor şi condiţiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.
SC MOBIL COM 95 SRL şi partenerii săi furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor şi condiţiilor de mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, care este întreţinut şi administrat de societatea SC  MOBIL COM 95 SRL, se recomandă citirea cu atenţie a acestor termeni şi condiţii. Societatea SC MOBIL COM 95 RL îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum şi orice modificări site-ului www.opshop.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.
SC MOBIL COM 95 SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.opshop.ro indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.
COMUNICĂRI ELECTRONICE
Prin accesarea site-ului
www.opshop.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate societăţii SC MOBIL COM 95  SRL, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificărilor de la SC MOBIL COM 95 SRL în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.
DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
Întregul conţinut al site-ului
www.opshop.ro, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea exclusivă a societăţii SC MOBIL COM 95  SRL şi este protejată de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a SC MOBIL COM 95   SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea SC MOBIL COM 95   SRL sau a furnizorilor săi de programe şi sunt protejate de Legea drepturilor de autor.
ACCESUL LA SITE
Societatea SC MOBIL COM 95   SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii SC MOBIL COM 95   SRL, fără acordul scris al acesteia.
DATELE PERSONALE
Pe site-ul www.opshop.ro
, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. Societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către SC MOBIL COM 95   SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoţii, etc.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
COMENTARII, COMUNICĂRI ŞI ALTE DATE/INFORMAŢII
Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora: nu este ilegal, obscen, ameninţător, defaimator, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare.
SC MOBIL COM 95   SRL are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. Societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.
În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societaţii SC MOBIL COM 95   SRL şi partenerilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societaţii SC MOBIL COM 95   SRL şi partenerilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. SC MOBIL COM 95  SRL nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.opshop.ro
SECURITATEA INFORMAŢIILOR
SC MOBIL COM 95   SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. SC MOBIL COM 95   SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de www.opshop.ro
nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.
RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PRODUSELE
SC MOBIL COM 95   SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.
SC MOBIL COM 95   SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, produse pentru care SC MOBIL COM 95   SRL nu oferă nici o garanţie, expresă sau implicită. SC MOBIL COM 95   SRL nu garantează şi nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziţionate.
De asemenea, SC MOBIL COM 95   SRL nu răspunde şi nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site.
Produsele (atunci când este cazul) sunt însoţite de certificate de garanţie ale producătorilor. Societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţa SC MOBIL COM 95   SRL în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluţionare.
LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII
Site-ul www.opshop.ro 
şi materialele aferente sunt oferite "aşa cum sunt" şi "atât cât sunt disponibile".
Societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu va fi făcută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.
SC MOBIL COM 95   SRL nu oferă nici un fel de garanţie pentru produsele comercializate pe site. SC MOBIL COM 95   SRL nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.
DREPT APLICABIL. LITIGII
Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi societatea SC MOBIL COM 95   SRL şi partenerii săi. În cazul unor eventuale conflicte între SC MOBIL COM 95   SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţî, în conformitate cu legile române în vigoare.
DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII
SC MOBIL COM 95   SRL nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afişate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii platiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de SC MOBIL COM 95   SRL, dar nu şi alte despăgubiri.
Valoarea maximă a obligaţiilor societaţii SC MOBIL COM 95   SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de SC MOBIL COM 95  SRL de la respectivul client. După expedierea produselor, societăţii SC MOBIL COM 95   SRL nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, însă produsele pot fi înlocuite dacă reclamaţia este întemeiată.
SC MOBIL COM 95   SRL nu răspunde de eventualele defecţiuni/deficienţe ale produselor cumpărate prin comanda pe site, întreaga responsabilitate a acestor defecţiuni, precum şi repararea lor, căzând în sarcina importatorului/producatorului/furnizorului şi service-ului autorizat de acesta. Produsele, atunci când este cazul, vor fi însoţite de certificatul de garanţie original emis pentru produs.
SC MOBIL COM 95   SRL şi furnizorii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare pe site în ceea ce priveşte preţurile sau alte date/detalii legate de produse, direct sau indirect.
În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, SC MOBIL COM 95   SRL îşi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
POLITICA DE PREŢURI. TRANSPORTUL PRODUSELOR
Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte.
Societatea SC MOBIL COM 95   SRL va putea desfaşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către SC MOBIL COM 95   SRL.
DISPOZIŢII FINALE
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.