Termeni si conditii

 termeni si conditii

Web site-ul www.opshop.ro este operat ÅŸi administrat de SC MOBIL COM 95 SRL. Adresa poÅŸtală a firmei este: Str. Viitoului, nr.155, Sector 2,Bucuresti Tel: 021/2108356 

CONDIÅ¢II DE UTILIZARE
Folosirea, incluzând vizitarea ÅŸi cumpărarea produselor de pe site-ul
www.opshop.ro , implică acceptarea termenilor ÅŸi condiÅ£iilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.
SC MOBIL COM 95 SRL ÅŸi partenerii săi furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor ÅŸi condiÅ£iilor de mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiÅ£ii a site-ului, care este întreÅ£inut ÅŸi administrat de societatea SC  MOBIL COM 95 SRL, se recomandă citirea cu atenÅ£ie a acestor termeni ÅŸi condiÅ£ii. Societatea SC MOBIL COM 95 RL îÅŸi asumă dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum ÅŸi orice modificări site-ului www.opshop.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.
SC MOBIL COM 95 SRL nu răspunde de conÅ£inutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.opshop.ro indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.
COMUNICÄ‚RI ELECTRONICE
Prin accesarea site-ului
www.opshop.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate societăţii SC MOBIL COM 95  SRL, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificărilor de la SC MOBIL COM 95 SRL în modalitate electronică, incluzând ÅŸi comunicări prin e-mail sau prin anunÅ£uri pe site.
DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
Întregul conÅ£inut al site-ului
www.opshop.ro, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi ÅŸi orice alte date, este proprietatea exclusivă a societăţii SC MOBIL COM 95  SRL ÅŸi este protejată de Legea drepturilor de autor ÅŸi de legile privind proprietatea intelectuală ÅŸi industrială. Folosirea fără acordul scris a SC MOBIL COM 95   SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseÅŸte conform legilor în vigoare.
Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea SC MOBIL COM 95   SRL sau a furnizorilor săi de programe ÅŸi sunt protejate de Legea drepturilor de autor.
ACCESUL LA SITE
Societatea SC MOBIL COM 95   SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site ÅŸi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parÅ£ial sau integral site-ul, de a reproduce parÅ£ial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii SC MOBIL COM 95   SRL, fără acordul scris al acesteia.
DATELE PERSONALE
Pe site-ul www.opshop.ro
, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului ÅŸi parolei personale. Societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenÅ£ei utilizatorului privind securitatea ÅŸi confidenÅ£ialitatea contului ÅŸi parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către SC MOBIL COM 95   SRL numai în scopul declarat al acestui site. InformaÅ£iile din contul de înregistrare, precum ÅŸi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoÅ£ii, etc.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacÅ£iile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
COMENTARII, COMUNICÄ‚RI ÅžI ALTE DATE/INFORMAÅ¢II
Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii ÅŸi orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaÅ£ii, atâta timp cât conÅ£inutul acestora: nu este ilegal, obscen, ameninţător, defaimator, nu tulbura în nici un fel viaÅ£a privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conÅ£ine viruÅŸi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanÅ£, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancÅ£ionate în conformitate cu legile în vigoare.
SC MOBIL COM 95   SRL are dreptul (dar nu ÅŸi obligaÅ£ia) de a ÅŸterge orice astfel de conÅ£inuturi identificate pe site. Societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu va purta responsabilitatea ÅŸi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.
În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societaÅ£ii SC MOBIL COM 95   SRL ÅŸi partenerilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil ÅŸi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum ÅŸi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conÅ£inuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societaÅ£ii SC MOBIL COM 95   SRL ÅŸi partenerilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaÅ£i cu un astfel de conÅ£inut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conÅ£inutului pe care îl afiÅŸează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conÅ£inut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. SC MOBIL COM 95  SRL nu îÅŸi asumă nici o responsabilitate pentru conÅ£inutul mesajelor/comunicărilor afiÅŸate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.opshop.ro
SECURITATEA INFORMAÅ¢IILOR
SC MOBIL COM 95   SRL garantează securitatea ÅŸi confidenÅ£ialitatea datelor găzduite ÅŸi transmise prin sistemul său informatic. SC MOBIL COM 95   SRL nu îÅŸi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaÅ£ii cauzate de orice defecÅ£iuni sau erori ale softului cu care este conceput ÅŸi găzduit site-ul ÅŸi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de www.opshop.ro
nu conÅ£in viruÅŸi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu răspunde pentru defecÅ£iunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.
RESPONSABILITÄ‚Å¢I PRIVIND PRODUSELE
SC MOBIL COM 95   SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conÅ£inut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.
SC MOBIL COM 95   SRL nu îÅŸi asumă responsabilitatea ÅŸi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziÅ£ionate prin intermediul acestui site, produse pentru care SC MOBIL COM 95   SRL nu oferă nici o garanÅ£ie, expresă sau implicită. SC MOBIL COM 95   SRL nu garantează ÅŸi nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziÅ£ionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziÅ£ionate.
De asemenea, SC MOBIL COM 95   SRL nu răspunde ÅŸi nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcÅ£ionarea site-ului, informaÅ£iile, conÅ£inutul, materialele sau produsele de pe site.
Produsele (atunci când este cazul) sunt însoÅ£ite de certificate de garanÅ£ie ale producătorilor. Societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanÅ£e sau lipsuri în ceea ce priveÅŸte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaÅ£ie va fi adusă la cunoÅŸtinÅ£a SC MOBIL COM 95   SRL în maximum 24 de ore de la recepÅ£ionarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluÅ£ionare.
LIMITÄ‚RI ALE RESPONSABILITÄ‚Å¢II
Site-ul www.opshop.ro 
ÅŸi materialele aferente sunt oferite "aÅŸa cum sunt" ÅŸi "atât cât sunt disponibile".
Societatea SC MOBIL COM 95   SRL nu va fi făcută responsabilă ÅŸi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcÅ£ionarea/funcÅ£ionalitatea site-ului, informaÅ£iile sau conÅ£inutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.
SC MOBIL COM 95   SRL nu oferă nici un fel de garanÅ£ie pentru produsele comercializate pe site. SC MOBIL COM 95   SRL nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.
DREPT APLICABIL. LITIGII
Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna CondiÅ£iile ÅŸi Termenii de utilizare de mai sus ÅŸi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator ÅŸi societatea SC MOBIL COM 95   SRL ÅŸi partenerii săi. În cazul unor eventuale conflicte între SC MOBIL COM 95   SRL ÅŸi clienÅ£ii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluÅ£ionat în instanÅ£î, în conformitate cu legile române în vigoare.
DECLINAREA RESPONSABILITÄ‚Å¢II
SC MOBIL COM 95   SRL nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afiÅŸate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parÅ£ial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediÅ£iei, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii platiÅ£i pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de SC MOBIL COM 95   SRL, dar nu ÅŸi alte despăgubiri.
Valoarea maximă a obligaÅ£iilor societaÅ£ii SC MOBIL COM 95   SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de SC MOBIL COM 95  SRL de la respectivul client. După expedierea produselor, societăţii SC MOBIL COM 95   SRL nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, însă produsele pot fi înlocuite dacă reclamaÅ£ia este întemeiată.
SC MOBIL COM 95   SRL nu răspunde de eventualele defecÅ£iuni/deficienÅ£e ale produselor cumpărate prin comanda pe site, întreaga responsabilitate a acestor defecÅ£iuni, precum ÅŸi repararea lor, căzând în sarcina importatorului/producatorului/furnizorului ÅŸi service-ului autorizat de acesta. Produsele, atunci când este cazul, vor fi însoÅ£ite de certificatul de garanÅ£ie original emis pentru produs.
SC MOBIL COM 95   SRL ÅŸi furnizorii săi nu îÅŸi asumă responsabilitatea pentru greÅŸelile de tipărire sau afiÅŸare pe site în ceea ce priveÅŸte preÅ£urile sau alte date/detalii legate de produse, direct sau indirect.
În cazul în care preÅ£urile sau alte detalii referitoare la produse au fost afiÅŸate greÅŸit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greÅŸit în baza de date, SC MOBIL COM 95   SRL îÅŸi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs ÅŸi de a anunÅ£a clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
POLITICA DE PREÅ¢URI. TRANSPORTUL PRODUSELOR
PreÅ£urile produselor sunt cele afiÅŸate pentru fiecare produs în parte.
Societatea SC MOBIL COM 95   SRL va putea desfaÅŸura orice campanie promoÅ£ională referitor la produsele afiÅŸate pe site, promoÅ£ii ale căror condiÅ£ii vor fi stabilite în întregime de către SC MOBIL COM 95   SRL.
DISPOZIÅ¢II FINALE
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea ÅŸi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecÅ£iuni condiÅ£iile ÅŸi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaÅŸi cu un contract valabil încheiat.